وبلاگ آرمانیا

خواص فيزيكي وابسته به رطوبت در گل زعفران

در اين تحقيق خواص فيزيكي اجزاي گل زعفران بمنظور فراهم نمودن اطلاعات لازم براي طراحي تجهيزات فرآوري آن مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصيات مختلفي شامل ابعاد، وزن، چگالي هاي ظاهري و حقيقي، تخلخل، ضرايب اصطكاك استاتيك و ديناميك و سرعت حد در رطوبت هاي مختلف مورد تحقيق قرار گرفتند. دامنه متوسط تغييرات براي اجزاي گل عبارت بودند از: 0.03 تا 0.16 گرم بر سانتيمتر مكعب براي چگالي ظاهري، 0.55 تا 1.56 گرم بر سانتيمتر مكعب براي چگالي حقيقي و 85.2 تا 95.5 درصد براي تخلخل. همچنين ضرايب اصطكاك اجزاي گل بر روي سطوحي از جنس تخته سه لا، آهن و آهن گالوانيزه تعيين گرديد. حداقل و حداكثر ضرايب اصطكاك استاتيك بترتيب برابر 0.8 براي پرچم و 2.14 براي كلاله هر دو بر روي ورق آهن گالوانيزه بدست آمدند. دامنه تغييرات ضريب اصطكاك ديناميكي نيز از 0.45 براي پرچم در روي آهن تا 1.14 براي گلبرگ بر روي ورق آهن گالوانيزه ثبت گرديد. سرعت حد اجزاي مختلف گل بين 0.9 تا 2.38 متر بر ثانيه تغيير داشت. نتايج بدست آمده نشان داد كه طراحي دستگاه جداكننده اجزاي گل بر مبناي اختلاف مقادير ضرايب اصطكاك و سرعت حد امكان پذير است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X